Trang 2610, kết quả từ 26091 tới 26100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 12/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Lê Vă Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vă Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ đ/c Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Phạm Phùng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phùng Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trương Hữu Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 29/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Đức Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260526062607260826092610261126122613...74341