Trang 2611, kết quả từ 26101 tới 26110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tuấn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tuấn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Minh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Thế Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thế Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Chí Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chí Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260626072608260926102611261226132614...74341