Trang 2613, kết quả từ 26121 tới 26130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Kiều Văn Ga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Ga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trường Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Huy Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Duy Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Viết Đua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Đua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260826092610261126122613261426152616...74341