Trang 2614, kết quả từ 26131 tới 26140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Huy Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Đức Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lâm Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lưu Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260926102611261226132614261526162617...74341