Trang 2615, kết quả từ 26141 tới 26150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kim Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẻ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Trung Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trung Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Cao Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...261026112612261326142615261626172618...74341