Trang 2616, kết quả từ 26151 tới 26160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Trư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Trư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn ĐìnhDoanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ĐìnhDoanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...261126122613261426152616261726182619...74341