Trang 2626, kết quả từ 26251 tới 26260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Lâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Các, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Huỳnh Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 14/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Minh Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Minh Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Chuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xin, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262126222623262426252626262726282629...74341