Trang 2627, kết quả từ 26261 tới 26270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Kim Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Đính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Đình Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 14/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Kim Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Lan Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lan Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262226232624262526262627262826292630...74341