Trang 2632, kết quả từ 26311 tới 26320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Huy Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh Như Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Như Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Huy Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Xinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Khắc A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Tô Ngọc Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Ngọc Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quý Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quý Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262726282629263026312632263326342635...74341