Trang 2633, kết quả từ 26321 tới 26330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm hữu Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm hữu Triêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 22/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Hổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Tấn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tấn Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262826292630263126322633263426352636...74341