Trang 2635, kết quả từ 26341 tới 26350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Quang Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Phê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 25/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Chit

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Chit, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Kim Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...263026312632263326342635263626372638...74341