Trang 2636, kết quả từ 26351 tới 26360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Công ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ LêVăn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LêVăn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Bá Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bá Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Xiếng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Xiếng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Thanh Xoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Xoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đăng Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...263126322633263426352636263726382639...74341