Trang 2637, kết quả từ 26361 tới 26370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Yêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Châu Ngọc Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Ngọc Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Vững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Thanh Xoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Xoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Xuân Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Đình Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Quang Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hữu Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Tô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...263226332634263526362637263826392640...74341