Trang 2640, kết quả từ 26391 tới 26400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trấn Văn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trấn Văn Sở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Siu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Siu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...263526362637263826392640264126422643...74341