Trang 2643, kết quả từ 26421 tới 26430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Nãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Nãng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trịnh Xuân Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Hồng Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Hữu Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1988, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...263826392640264126422643264426452646...74341