Trang 2645, kết quả từ 26441 tới 26450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Minh Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Phước Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phước Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Duy Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Duy Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...264026412642264326442645264626472648...74341