Trang 2646, kết quả từ 26451 tới 26460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Đình Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tống Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...264126422643264426452646264726482649...74341