Trang 2647, kết quả từ 26461 tới 26470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 6/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thương Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thương Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Vũ Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vũ Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Kim Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Kim Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...264226432644264526462647264826492650...74341