Trang 2648, kết quả từ 26471 tới 26480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lại Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Khắc Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Khắc Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hoài Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoài Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Xuân Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hồng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Hoàng Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoàng Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...264326442645264626472648264926502651...74341