Trang 2652, kết quả từ 26511 tới 26520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Đức Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Thiết Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thiết Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bách Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bách Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoa Công ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoa Công ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...264726482649265026512652265326542655...74341