Trang 2655, kết quả từ 26541 tới 26550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Vào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tống Châu Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Châu Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Ngọc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Ngọc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Ngọc Đơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Đơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Bá Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Phường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Khuất Đ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Đ Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265026512652265326542655265626572658...74341