Trang 2656, kết quả từ 26551 tới 26560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Đức Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Ngự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Siêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Siêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Việt Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Việt Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265126522653265426552656265726582659...74341