Trang 2657, kết quả từ 26561 tới 26570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tất Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tất Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Thịnh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thịnh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn T Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265226532654265526562657265826592660...74341