Trang 2658, kết quả từ 26571 tới 26580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đa Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đa Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đức Nước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Nước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Số

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Số, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lữ Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265326542655265626572658265926602661...74341