Trang 2660, kết quả từ 26591 tới 26600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đình Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Công Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Đình Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Sỹ Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sỹ Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265526562657265826592660266126622663...74341