Trang 2661, kết quả từ 26601 tới 26610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tăng Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Diễn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diễn Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn ộp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ộp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265626572658265926602661266226632664...74341