Trang 2663, kết quả từ 26621 tới 26630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Huy Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Nữa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mạc Văn Nghe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Văn Nghe, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Đình Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Hồng Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hồng Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265826592660266126622663266426652666...74341