Trang 2664, kết quả từ 26631 tới 26640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Đình Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đình Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Dương Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dương Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Q Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Q Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lệ Sĩ Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lệ Sĩ Núi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Công Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Chí Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chí Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265926602661266226632664266526662667...74341