Trang 2665, kết quả từ 26641 tới 26650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ An Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ An Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Chánh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chánh Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Chánh Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chánh Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Chuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Phạm Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...266026612662266326642665266626672668...74341