Trang 2666, kết quả từ 26651 tới 26660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Khắc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đặng Đức Đọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đức Đọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Ngô Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Công Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Công Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Đỗ Tất Yết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tất Yết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng C Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng C Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...266126622663266426652666266726682669...74341