Trang 2667, kết quả từ 26661 tới 26670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Yêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Xuân Lờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Lờn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Hồng Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Giám, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Huy Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...266226632664266526662667266826692670...74341