Trang 2682, kết quả từ 26811 tới 26820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nhâm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhâm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1946, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Đình Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nhàn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhàn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nhàn Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhàn Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nhịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhịn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nhựt Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhựt Bổn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ỉn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Ngọc Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Trịnh Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trịnh Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267726782679268026812682268326842685...74341