Trang 2684, kết quả từ 26831 tới 26840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn ốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn ốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Công Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Tiến Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vi Văn Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Đùa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đùa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đỗ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Đức Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Ngọc Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267926802681268226832684268526862687...74341