Trang 2685, kết quả từ 26841 tới 26850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 14/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Chử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Băn Dơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Băn Dơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Mạnh Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Mạnh Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quan Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quan Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...268026812682268326842685268626872688...74341