Trang 2686, kết quả từ 26851 tới 26860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quánh Hữu Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quánh Hữu Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Năng Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năng Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trung Ngọc ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trung Ngọc ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Xoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Xoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thị ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...268126822683268426852686268726882689...74341