Trang 2687, kết quả từ 26861 tới 26870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Bá Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Xuân Xoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Xoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Kha Đức Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kha Đức Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nhái văn Đầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhái văn Đầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Xin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ NguyễnVăn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...268226832684268526862687268826892690...74341