Trang 2688, kết quả từ 26871 tới 26880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Ngyễn văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngyễn văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Ngyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phan Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Ngọc Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...268326842685268626872688268926902691...74341