Trang 2689, kết quả từ 26881 tới 26890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Kha Đình Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kha Đình Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Võ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Võ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thi Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thi Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Châu Đình Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Đình Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Quý Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quý Vĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...268426852686268726882689269026912692...74341