Trang 2690, kết quả từ 26891 tới 26900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Hồng Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hồng Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lưu Quốc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Quốc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Sỹ Việng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Việng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Bùi Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bùi Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Hồng Việng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Việng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...268526862687268826892690269126922693...74341