Trang 2691, kết quả từ 26901 tới 26910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trọng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Đình Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Sấm Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sấm Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thị Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Phùng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phùng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Nguyên Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nguyên Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...268626872688268926902691269226932694...74341