Trang 2693, kết quả từ 26921 tới 26930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Bình Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ NguyễnVăn Chớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Chớ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ NguyễnVăn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ NguyễnVăn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Duy Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Minh Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...268826892690269126922693269426952696...74341