Trang 2694, kết quả từ 26931 tới 26940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Đức Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...268926902691269226932694269526962697...74341