Trang 2695, kết quả từ 26941 tới 26950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gia Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Từ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nghĩa Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghĩa Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thái Hữu Trú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Hữu Trú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Thanh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thanh Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269026912692269326942695269626972698...74341