Trang 2696, kết quả từ 26951 tới 26960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Doản Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doản Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Công Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Sỹ Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269126922693269426952696269726982699...74341