Trang 2697, kết quả từ 26961 tới 26970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Đình Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 19/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phúc Hữu Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phúc Hữu Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Trữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 3/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269226932694269526962697269826992700...74341