Trang 2699, kết quả từ 26981 tới 26990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Xuân Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Bành Trọng Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bành Trọng Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn. T. Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn. T. Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Viết Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 26/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269426952696269726982699270027012702...74341