Trang 27, kết quả từ 261 tới 270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 7/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 27/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vũ Hồ Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồ Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trương Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 25/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Võ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 19/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Phạm Huy Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 26/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hà Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hà Binh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 29/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đặng Quang Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Quang Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 12/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...222324252627282930...74341