Trang 270, kết quả từ 2691 tới 2700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lò Văn Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Châm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 2. Liệt sĩ Quàng Văn Păn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Păn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lường Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 17/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lò Văn Xín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Xín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 6. Liệt sĩ Quàng Văn Bun

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Bun, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 7. Liệt sĩ Hà Văn Dón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Dón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 8. Liệt sĩ Quàng Văn Hom

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Hom, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 8/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lò Văn Chẹm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Chẹm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 10. Liệt sĩ Điêu Chính Mạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Mạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

1...265266267268269270271272273...74341