Trang 2700, kết quả từ 26991 tới 27000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Bá Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bá Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Viết Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trí Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Chí Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Khắc Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Khắc Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269526962697269826992700270127022703...74341