Trang 2701, kết quả từ 27001 tới 27010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bạch Sỹ Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Sỹ Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Khắc Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Khắc Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Tiến Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Khắc Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269626972698269927002701270227032704...74341